K A R S O
Instalacje Sanitarne i Obsługa Sieci Wodno-Kanalizacyjnych

 Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę naszej firmy świadczącej szeroki zakres usług z zakresu czyszczenia zewnętrznych i wewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz prac z zakresu wykonawstwa, remontów i konserwacji kanalizacji:

 • Czyszczenie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych - w tym wycinanie korzeni .
 • Czyszczenia i udrażniania wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych .
 • Czyszczenia szamb, zbiorników, osadników w tym piaskowników, separatorów w tym tłuszczy i substancji ropopochodnych, studni rewizyjnych i chłonnych, wpustów ulicznych, podwórzowych, piwnicznych oraz przykanalików, odwodnień liniowych .
 • Czyszczenia i udrażniania rur spustowych deszczowych .
 • Naprawy uszkodzonych rurociągów (załamania rur) .
 • Sieci: sanitarne, deszczowe, ogólnospławne, drenażowe ( różnego rodzaju materiałów: PVC, Betonowe, kamionkowe i z innych tworzyw sztucznych)
 • Budowa, modernizacje, remonty i konserwacje sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z instalacją domową.
 • Przyłącza kanalizacyjne .
 • Odwodnienia liniowe wraz z całą towarzyszącą im infrastrukturą .
 • Kompleksowe wykonawstwo przydomowych oczyszczalni ścieków .
 • Budowa i remonty instalacji kanalizacyjnych (domowych i przemysłowych) .
 • Roboty naprawcze (m.in. jak wymiana i regulacje włazów na studniach, wpustach ulicznych, etc.)

Inspekcja TV w Prawie Budowlanym.

Każda kanalizacji zewnętrzna jak i wewnętrzna powinna być poddana inspekcji przynajmniej raz, aby stwierdzić poprawność jej wykonania i zgodność z projektem. Pozwala to uniknąć wielu problemów podczas jej użytkowania.

Niewiele osób świadomych jest, że mają prawo żądać od wykonawcy kanalizacji dokonania monitoringu kanalizacji w trakcie odbioru powykonawczego zgodnie z obowiązująca Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.). Pkt. 12 tej normy, jasno mówi, że po zakończeniu budowy instalacji kanalizacyjnej powinna być wykonana właściwa kontrola obejmująca kontrole wizualną. Polska Norma Nr PN-EN 13508- 2 pkt. 5.2 tej normy określa, że kontrola wizualna instalacji kanalizacyjnej powinna obejmować inspekcję rurociągu od wewnątrz przy użyciu specjalistyczne kamery inspekcyjnych przeznaczonej do tych celów.

       Gwarantujemy solidne i terminowe wykonawstwo robót.


 
Czyszczenie Kanalizacji
O nas
Referencje
Kontakt z nami
Czyszczenie KanalizacjiWycinanie KorzeniOferty UsługGaleria obrazówKontakt z namiO nas
KARSO Instalacje Sanitarne I Obsługa Sieci Wodno-Kanalizacyjnych . Łódź ul.Przybyszewskiego 84/10 tel.694-917-825