Czyszczenie separatorów ropopochodnych, tłuszczowników oraz osadników

Warunkiem bezproblemowego korzystania z instalacji kanalizacyjnej jest czystość i drożność wszystkich jej elementów. Właśnie dlatego nie można się skupiać jedynie na rurach. Bardzo istotne jest również regularne czyszczenie separatorów ropopochodnych, tłuszczowników czy osadników.

Separatory to urządzenia, których zadaniem jest zatrzymywanie tłuszczu, innych podobnych substancji oraz elementów stałych znajdujących się w ściekach. Ich instalacja konieczna jest wszędzie tam, gdzie takie substancje mogą znajdować się w ściekach, czyli np. w restauracjach, zakładach przetwórstwa żywności i nie tylko.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych, tłuszczowników oraz osadników

Warto wiedzieć, ze dbanie o te elementy nie jest konieczne tylko ze względu na nasz komfort oraz sprawność naszej instalacji. Prawidłowo wykonane czyszczenie pozwala również pozbyć się wielu zagrożeń, takich jak np. skażenie środowiska poprzez wydostanie się zanieczyszczeń poza instalację.

Separatory są bowiem elementami, które montuje się w instalacjach, które mogą zawierać potencjalnie niebezpieczne substancje. Można je zatem spotkać na stacjach benzynowych, na myjniach, zakładach produkcyjnych, w gastronomii i nie tylko. Ich zadaniem jest ochrona środowiska przed potencjalnie niebezpiecznymi substancjami, które ze ścieków mogłyby się przedostać np. do gleby lub wód gruntowych. Pełnią zatem bardzo ważną rolę jeśli chodzi o ochronę środowiska.

Poważne ryzyko skarżenia środowiska sprawia, że absolutnie nie wolno przeprowadzać tego typu prac na własną rękę. Zajmują się tym jedynie specjalistyczne firmy, posiadające profesjonalny sprzęt oraz wiedzę.

Skorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów

Chcesz, by instalacja działa prawidłowo? Konieczne jest regularne przeprowadzenia prac serwisowych, takich jak czyszczenie separatorów ropopochodnych, tłuszczowników czy osadników. W tym celu warto skontaktować się z nami. Nasi pracownicy to doświadczeni specjaliści, dysponujący specjalistycznym sprzętem, który pozwala na sprawny i bezproblemowy przebieg prac serwisowych.

Nasze
dane kontaktowe

Adres

ul. Przybyszewskiego 84/10
93-110, Łódż

Adres Filii

ul. Topolowa 7
92-706 Łódź