Czyszczenie Kanalizacji

Naszym priorytetem jest

kompleksowe świadczenie wysokiej jakości usług związanych z sieciami i instalacjami kanalizacyjnymi.

Szeroka oferta naszych usług skierowana jest zarówno do dużych przedsiębiorstw budowlanych, przemysłu, administratorów budynków jak i klientów indywidualnych (instalacje w domach). Posiadamy doświadczoną kadrę oraz szerokie zaplecze nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu pozwalającego na skuteczne wykonywanie zleconych prac.

Metoda Ciśnieniowa

Ciśnienie do 180 atmosfer zapewnia dokładne wyczyszczenie i wymycie kanalizacji. Metoda hydrodynamiczna stosowana jest do zewnętrznych kolektorów, przyłączy, przykanalików, a także rurociągów w halach produkcyjnych, magazynach, piwnicach i innych. Dzięki silnym strumieniom wody skierowanym do tyłu i przodu, zanieczyszczenia są rozbijane i wypłukiwane. Doskonale nadaje się do czyszczenia każdej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W zależności od typu osadów, rodzaju kanalizacji lub miejsca zatoru wykorzystuje się różne dysze czyszczące. Odpowiedni dobór dysz pozwala wyczyścić nawet najbardziej zanieczyszczoną instalację.

Metoda Mechaniczna

Mechaniczne rozbicie zatorów możliwe jest dzięki zastosowaniu sprężyny zakończonej frezem co w połączeniu z dużą prędkością obrotową umożliwia rozbicie osadu (tłuszcze, osady po detergentach). Umożliwia to również w przypadku kanalizacji żeliwnych odspojenie twardych osadów powstających przez lata na ściankach rur. Zarówno sprężynę jak i frezy dobieramy ściśle do średnicy instalacji kanalizacji dodatkowo frez dobieramy do rodzaju zatoru np: korzenie drzew, osad z tłuszczu.

System Wyciągarek

W przypadku czyszczenia kanalizacji zewnętrznej o przekrojach 150 mm i większych (bez ograniczeń), oprócz metody hydrodynamicznej – (urządzenie wuko), stosujemy sprawdzony, niezawodny system wyciągarek elektrycznych, przy pomocy których możemy sobie poradzić zarówno z lekkim osadem jak i całkowitym zarośnięciem korzeniami.
W szczególności należy rozważyć zastosowanie tej metody, w przypadku czyszczenia starszych, będących w bardzo złym stanie technicznym kanalizacji wykonanych z kamionki.
Podczas czyszczenia takich sieci kanalizacyjnych przy użyciu wozu ciśnieniowego typu WUKO, niekiedy dochodzi do powiększenia uszkodzeń tych rurociągów, takich jak: uszkodzenia („wysysanie”) uszczelnień połączeń lub spękanych – częściowo obluzowanych kawałków ścianek rur. Często dowiadujemy się, że doszło do takich uszkodzeń po czasie kilku miesięcy od wykonania czyszczenia, gdy następuje zapadnięcie się części rurociągu.

Serwis separatorów ropopochodnych, tłuszczu, osadników, przepompowni ścieków.

Oferta obejmuje ich czyszczenie oraz wywóz osadów wraz z utylizacją.
Czyszczenie separatorów to czynność niezwykle ważna dla prawidłowego działania instalacji kanalizacyjnej.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, separatory tłuszczu powinny być poddane czyszczeniu min. raz do roku a separatory ropopochodne dwa razy w roku na wiosnę i przed zimą. Jednak w większości przypadków prace takie wykonuje się co 2 – 3 miesiące lub częściej.
Przepompownię czyścimy poprzez usuwanie osadu za pomocą węży i lancy pompujących wodę. Korzystamy z profesjonalnego pojazdu typu WUKO wyposażonego w te urządzenia. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wyposażeniu we właściwy sprzęt, efektywnie myjemy każdy separator, osadnik czy przepompownie, zarówno jej dno, jak i wszystkie ściany i filtry.
Sprawny separator to również gwarancja, że do kanalizacji nie dostaną się substancje mogące uszkadzać jej strukturę i zmniejszać prześwit rur.
Oferujemy również czyszczenie osadników montowanych przed separatorami w celu oddzielenia piasku i zawiesin zawartych w ściekach.

Nasze
dane kontaktowe

Adres

ul. Przybyszewskiego 84/10
93-110, Łódż

Adres Filii

ul. Topolowa 7
92-706 Łódź