Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi

pogotowia wodno-kanalizacyjnego do zastosowań biznesowych i indywidualnych

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem WUKO

Mechaniczne udrażnianie kanalizacji sprzętem RIDGID

Usuwanie osadów tłuszczu, piasku, gruzu.

Wycinanie korzeni wycinarką wysokoobrotową.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Usuwanie osadów tłuszczu, piasku, gruzu.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych, tłuszczowników oraz osadników.

Naprawa uszkodzonych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

Czyszczenie szamb ekologicznych (rozsączenia)

Budujemy , modernizujemy sieci wodne, kanalizacyjne i c.o.

Remontujemy i konserwujemy sieci wodne, kanalizacyjne i c.o.

Roboty ziemne Usuwanie awarii.

Inspekcja TV w Prawie Budowlanym

Każda kanalizacjia zewnętrzna jak i wewnętrzna powinna być poddana inspekcji przynajmniej raz, aby stwierdzić poprawność jej wykonania i zgodność z projektem. Pozwala to uniknąć wielu problemów podczas jej użytkowania.

Niewiele osób świadomych jest, że mają prawo żądać od wykonawcy kanalizacji dokonania monitoringu kanalizacji w trakcie odbioru powykonawczego zgodnie z obowiązująca Polską Normą „Budowa i badania przewodów analizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.). Pkt. 12 tej normy, jasno mówi, że po zakończeniu budowy instalacji kanalizacyjnej powinna być wykonana właściwa kontrola obejmująca kontrolę wizualną. Polska Norma Nr PN-EN 13508- 2 pkt. 5.2 tej normy określa, że kontrola wizualna instalacji kanalizacyjnej powinna obejmować inspekcję rurociągu od wewnątrz przy użyciu specjalistyczne kamery inspekcyjnych przeznaczonej do tych celów.

Nasze
dane kontaktowe

Adres

ul. Przybyszewskiego 84/10
93-110, Łódż

Adres Filii

ul. Topolowa 7
92-706 Łódź