Oferta

Kompleksowe usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego

do zastosowań biznesowych i indywidualnych

Awaria instalacji hydraulicznej może pojawić się w każdej chwili, a pomoc specjalisty powinna być udzielona jak najszybciej. Doskonale to rozumiemy, dlatego oferujemy usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego obsługującego zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zajmujemy się usuwaniem różnego rodzaju awarii, czyszczeniem instalacji sanitarnych lub wodociągowych, przepychaniem czy naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów.

W ramach wykonywanych usług zajmujemy się wszelkiego rodzaju awariami oraz pracami naprawczymi, od eliminowania drobnych usterek po bardziej skomplikowane zlecenia. Świadcząc usługi jako pogotowie wodno-kanalizacyjne, oferujemy doraźną pomoc w przypadku różnego rodzaju awarii np. naprawiając uszkodzone instalacje sanitarne, czyszcząc lub przepychając je, usuwając osady tłuszczu, piasku i gruzu, wycinając korzenie wycinarką wysokoobrotową, czyszcząc separatory i nie tylko. Swoje usługi świadczymy dla klientów na terenie Łodzi i okolic. W razie awarii nie zwlekaj i czym prędzej skontaktuj się z nami.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem WUKO

Mechaniczne udrażnianie kanalizacji sprzętem RIDGID

Usuwanie osadów tłuszczu, piasku, gruzu.

Wycinanie korzeni wycinarką wysokoobrotową.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Usuwanie osadów tłuszczu, piasku, gruzu.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych, tłuszczowników oraz osadników.

Naprawa uszkodzonych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

Czyszczenie szamb ekologicznych (rozsączenia)

Budujemy , modernizujemy sieci wodne, kanalizacyjne i c.o.

Remontujemy i konserwujemy sieci wodne, kanalizacyjne i c.o.

Roboty ziemne Usuwanie awarii.

Inspekcja TV w Prawie Budowlanym

Każda kanalizacjia zewnętrzna jak i wewnętrzna powinna być poddana inspekcji przynajmniej raz, aby stwierdzić poprawność jej wykonania i zgodność z projektem. Pozwala to uniknąć wielu problemów podczas jej użytkowania.

Niewiele osób świadomych jest, że mają prawo żądać od wykonawcy kanalizacji dokonania monitoringu kanalizacji w trakcie odbioru powykonawczego zgodnie z obowiązująca Polską Normą „Budowa i badania przewodów analizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.). Pkt. 12 tej normy, jasno mówi, że po zakończeniu budowy instalacji kanalizacyjnej powinna być wykonana właściwa kontrola obejmująca kontrolę wizualną. Polska Norma Nr PN-EN 13508- 2 pkt. 5.2 tej normy określa, że kontrola wizualna instalacji kanalizacyjnej powinna obejmować inspekcję rurociągu od wewnątrz przy użyciu specjalistyczne kamery inspekcyjnych przeznaczonej do tych celów.

Nasze
dane kontaktowe

Adres

ul. Przybyszewskiego 84/10
93-110, Łódż

Adres Filii

ul. Topolowa 7
92-706 Łódź